zasahovanie do nezávislosti súdu


Preferovaný termín: zasahovanie do nezávislosti súdu
Alternatívne termíny: trestný čin zasahovania do nezávislosti súdu
Dátum poslednej zmeny: 29.11.2018

Legálna definícia: Kto pôsobí na sudcu, aby nesplnil svoju povinnosť v konaní pred súdom, alebo kto koná v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 342
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu zasahovania do nezávislosti súdu spočíva v tom, že páchateľ pôsobí na sudcu, aby nesplnil svoju povinnosť v konaní pred súdom alebo v tom, že páchateľ koná v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne