eutanázia


Preferovaný termín: eutanázia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.11.2018

Doktrinálna definícia: Eutanázia je usmrtenie zo súcitu osoby trpiacej nevyliečiteľnou telesnou chorobou či úrazom, pričom osoba, ktorá je kvôli tejto chorobe alebo úrazu vystavená mučivým fyzickým útrapám, požiada o usmrtenie. Ide teda o úmyselnú a trvalú žiadosť pacienta v prípade subjektívne netolerovateľného a objektívne medicínsky beznádejného ochorenia, bez možnosti alternatívnej liečby.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť 1. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-509-5.
Použitie v iných právnych predpisoch: 39/2007 Z. z. - Zákon o veterinárnej starostlivosti
320/2014 Z. z. - Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne