poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva


Preferovaný termín: poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva
Alternatívne termíny: trestný čin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva
Dátum poslednej zmeny: 29.10.2018

Legálna definícia: Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 249 ods. 1
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka trestného činu spočíva v tom, že páchateľ neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičstvo.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne