nedobrovoľné zmiznutie


Preferovaný termín: nedobrovoľné zmiznutie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Nedobrovoľné zmiznutie ľudí znamená zatknutie, väzbu alebo zavlečenie osôb s úmyslom vyňať ich spod ochrany zákona na dlhšie časové obdobie štátom alebo politickou organizáciou alebo s oprávnením, podporou alebo tichým súhlasom štátu alebo politickej organizácie s následným odmietnutím priznania tohto odňatia slobody alebo poskytovania informácií o osude alebo mieste pobytu takýchto osôb.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
12/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne