detencia


Preferovaný termín: detencia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Druh ochranného opatrenia poskytujúci ochranu spoločnosti pred páchateľmi, ktorí počas výkonu trestu odňatia slobody ochoreli na nevyliečiteľnú duševnú chorobu, pred páchateľmi obzvlášť závažných zločinov - recidivistov, ako aj pred ďalšími psychicky narušenými páchateľmi, ktorých pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný, prostredníctvom ich úplnej izolácie od spoločnosti.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
549/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne