hrubé rušenie priebehu verejného podujatia


Preferovaný termín: hrubé rušenie priebehu verejného podujatia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Hrubým rušením priebehu verejného podujatia je akékoľvek konanie, ktoré má charakter hrubej neslušnosti alebo výtržnosti a ktoré hrubo narušuje napríklad slávnostné zhromaždenie občanov na uctenie si významného výročia alebo náboženský či iný slávnostný obrad, bohoslužby a pod.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne