hanobenie historickej alebo kultúrnej pamiatky


Preferovaný termín: hanobenie historickej alebo kultúrnej pamiatky
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Hanobením historickej alebo kultúrnej pamiatky je prejav subjektívnej nevážnosti smerujúcej k hrubému zneváženiu a často aj poškodeniu takejto pamiatky (napr. pomaľovanie pamiatky farbou, popísanie znevažujúcimi či vulgárnymi nápismi, poškodenie pamiatky alebo jej výzdoby.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne