hanobenie štátneho symbolu


Preferovaný termín: hanobenie štátneho symbolu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Hanobením štátneho symbolu je subjektívny, úmyselný, hrubo urážlivý prejav smerujúci k hrubému zneváženiu niektorého zo štátnych symbolov. Urážlivosť prejavu môže vyplývať už z jeho obsahu a spôsobu prezentácie, prípadne z iných súvisiacich okolností.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne