exhumácia mŕtvoly


Preferovaný termín: exhumácia mŕtvoly
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Exhumácia mŕtvoly predstavuje vyzdvihnutie mŕtvoly z miesta, kde bola riadne pochovaná, a to na účely jej prehliadky a pitvy.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2016. ISBN 978-80-8173-020-7.
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne