zaistenie zaknihovaných cenných papierov


Preferovaný termín: zaistenie zaknihovaných cenných papierov
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Zaistenie zaknihovaných cenných papierov je procesný prostriedok, ktorým sa zaknihované cenné papiere, určené alebo použité na spáchanie trestného činu alebo sú výnosom z trestnej činnosti, zaisťujú pre účely trestného konania.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2016. ISBN 978-80-8173-020-7.
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne