marenie prípravy a priebehu volieb a referenda


Preferovaný termín: marenie prípravy a priebehu volieb a referenda
Alternatívne termíny: trestný čin marenia prípravy a priebehu volieb a referenda
Dátum poslednej zmeny: 09.03.2020

Legálna definícia: Kto inému násilím alebo hrozbou násilia, alebo ľsťou bráni vo výkone ústavného práva voliť, alebo hlasovať v referende, alebo iného takým spôsobom k výkonu takýchto ústavných práv núti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 351 ods. 1
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda spočíva v konaní páchateľa, ktorý inému násilím alebo hrozbou násilia, alebo ľsťou bráni vo výkone práva voliť alebo hlasovať v referende alebo iného takým spôsobom k výkonu takýchto ústavných práv núti.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
180/2014 Z. z. - Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne