krivé obvinenie


Preferovaný termín: krivé obvinenie
Alternatívne termíny: trestný čin krivého obvinenia
Dátum poslednej zmeny: 25.07.2018

Legálna definícia: Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 345
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu je založená na konaní páchateľa, ktorý iného úmyselne lživo obviní z trestného činu v úmysle dosiahnuť jeho trestné stíhanie.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
307/2014 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
118/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne