zadržanie zásielok


Preferovaný termín: zadržanie zásielok
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Ide o trestnoprocesný inštitút umožňujúci vydanie nedoručených telegramov, listov a iných zásielok pochádzajúcich od obvineného alebo jemu určených, ak obsahujú skutočnosti dôležité pre trestné konanie.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J., ZÁHORA J.: Repetitórium trestného práva. 3. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-796-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne