predstieraný prevod


Preferovaný termín: predstieraný prevod
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Legálna definícia: Predstieraným prevodom sa rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu predmetu plnenia, na ktorého držanie sa vyžaduje osobitné povolenie, ktorého držanie je zakázané, ktorý pochádza z trestného činu alebo ktorý je určený na spáchanie trestného činu.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 112
Doktrinálna definícia: Predstieraný prevod je jedným z prostriedkov operatívnopátracej činnosti, ktorý má charakter dôkazného prostriedku a slúži na zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie predstieraním kúpy, predaja alebo iného prevodu predmetu plnenia príslušným povereným orgánom.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J., ZÁHORA J.: Repetitórium trestného práva. 3. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-796-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
57/1998 Z. z. - Zákon o Železničnej polícii
198/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskom spravodajstve
46/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej informačnej službe


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne