šírenie toxikománie


Preferovaný termín: šírenie toxikománie
Alternatívne termíny: trestný čin šírenia toxikománie
Dátum poslednej zmeny: 30.05.2018

Legálna definícia: Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 174
Doktrinálna definícia: Ide o úmyselný ohrozovací trestný čin. Ustanovenie postihuje toho, kto iného zvádza na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu, alebo ho v tom podporuje, alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/2013 Z. z. - Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne