ohrozovanie pohlavnou chorobou


Preferovaný termín: ohrozovanie pohlavnou chorobou
Alternatívne termíny: trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou
Dátum poslednej zmeny: 30.05.2018

Legálna definícia: Kto iného vydá, čo aj z nedbanlivosti, do nebezpečenstva pohlavnej nákazy, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 167
Doktrinálna definícia: Ide o ohrozovací trestný čin, ktorý spočíva v ohrození iného pohlavnou nákazou, a preto z hľadiska objektívnej stránky stačí vydanie iného do bezprostredného nebezpečenstva pohlavnej choroby.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne