rozširovanie extrémistických materiálov


Preferovaný termín: rozširovanie extrémistických materiálov
Alternatívne termíny: trestný čin rozširovania extrémistických materiálov
Dátum poslednej zmeny: 24.04.2018

Legálna definícia: Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje, uvádza do obehu, dováža, vyváža, ponúka, predáva, zasiela alebo rozširuje extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 422b
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne