hanobenie miesta posledného odpočinku


Preferovaný termín: hanobenie miesta posledného odpočinku
Alternatívne termíny: trestný čin hanobenia miesta posledného odpočinku
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Legálna definícia: Kto zničí, poškodí alebo zneuctí hrob, urnu s ľudskými ostatkami, pomník alebo náhrobnú dosku alebo zničí alebo poškodí zariadenie pohrebiska alebo iného miesta posledného odpočinku, alebo kto sa na pohrebisku alebo inom mieste posledného odpočinku dopustí inej hrubej neslušnosti alebo výtržnosti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 365 ods. 1
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne