extrémistická skupina


Preferovaný termín: extrémistická skupina
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Legálna definícia: Spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 129
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne