bezbranná osoba


Preferovaný termín: bezbranná osoba
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.10.2020

Legálna definícia: Bezbrannou osobou sa na účely trestného zákona rozumie osoba, ktorá vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav, okolnosti činu alebo okolnosti na strane páchateľa nemala nádej účinne sa ubrániť pred jeho útokom.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 127 ods. 7
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne