nepriamy dôkaz


Preferovaný termín: nepriamy dôkaz
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2016

Doktrinálna definícia: Je dôkaz, ktorý obsahuje dokazovanú skutočnosť pomocou inej skutočnosti, ktorá má k dokazovanej skutočnosti len nepriamy vzťah (napr. trasologická stopa určitej osoby zistená na mieste činu).
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. marca 2000, sp. zn. 7 Tz 8/2000
Použitie v iných právnych predpisoch: 431/2002 Z. z. - Zákon o účtovníctve
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne