správa majetku dieťaťa


Preferovaný termín: správa majetku dieťaťa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Rodičia sú povinní spravovať majetok maloletého dieťaťa s náležitou starostlivosťou.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 32 ods. 1
Doktrinálna definícia: Táto povinnosť implikuje povinnosť zachovať majetkové hodnoty a vylúčiť riziká, prípadnu ujmu na majetkových záujmoch dieťaťa.
Doktrinálne zdroje: CIRÁK.J,PAVELKOVÁ.B,ŠTEVČEK M. Rodinné právo.Heuréka,2008. ISBN: 978-80-89122-47-9.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. mája 2011, sp. zn. 6 Cdo 61/2011
Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 15. apríla 1966, 4 Cz 24/66


Poznámky: Žiadne