dedičská nespôsobilosť


Preferovaný termín: dedičská nespôsobilosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.08.2017

Legálna definícia: Nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 469


Poznámky: Žiadne