príslušenstvo pohľadávky


Preferovaný termín: príslušenstvo pohľadávky
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2017

Legálna definícia: Príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 121 ods. 3


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne