hmotnoprávna námietka


Preferovaný termín: hmotnoprávna námietka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.02.2020

Legálna definícia: Hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie práva protistrany.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 152
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne