anonymné dielo


Preferovaný termín: anonymné dielo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.02.2020

Legálna definícia: Dielo, ktoré sa na základe rozhodnutia autora verejne rozširuje alebo sa inak uverejňuje bez akéhokoľvek údaja, ktorý umožňuje určenie totožnosti autora, sa považuje za anonymné dielo. Totožnosť autora anonymného diela alebo pseudonymného diela možno uverejniť len so súhlasom autora.
Legálne zdroje: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon § 14 ods. 1
185/2015 Z. z. - Autorský zákon § 14 ods. 3
Použitie v iných právnych predpisoch: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne