spoločný nájom bytu


Preferovaný termín: spoločný nájom bytu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2017

Legálna definícia: Byt môže byť v spoločnom nájme viacerých osôb. Spoloční nájomcovia majú rovnaké práva a povinnosti. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločného nájmu bytu sú oprávnení a povinní všetci spoloční nájomcovia spoločne a nerozdielne.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 700


Poznámky: Žiadne