urovnanie


Preferovaný termín: urovnanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2017

Legálna definícia: Dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Dohoda, ktorou majú byť medzi účastníkmi upravené všetky práva, sa netýka práv, na ktoré účastník nemohol pomýšľať.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 585


Poznámky: Žiadne