rozvod manželstva


Preferovaný termín: rozvod manželstva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 30.08.2017

Legálna definícia: Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 23


Poznámky: Žiadne