antidiskriminačný spor


Preferovaný termín: antidiskriminačný spor
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.02.2020

Legálna definícia: Antidiskriminačný spor je spor, ktorý sa týka porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 307
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne