antidiskriminačný spor


Preferovaný termín: antidiskriminačný spor
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.08.2017

Legálna definícia: Antidiskriminačný spor je spor, ktorý sa týka porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 307


Poznámky: Žiadne