verejný prísľub


Preferovaný termín: verejný prísľub
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.08.2020

Legálna definícia: Verejným prísľubom sa zaväzuje ten, kto verejne vyhlási, že zaplatí odmenu alebo poskytne iné plnenie jednému alebo niekoľkým z bližšie neobmedzeného počtu osôb, ktoré splnia podmienky určené vo verejnom prísľube.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 850
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne