sprostredkovateľská zmluva


Preferovaný termín: sprostredkovateľská zmluva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.08.2017

Legálna definícia: Sprostredkovateľskou zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 774


Poznámky: Žiadne