ručenie


Preferovaný termín: ručenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.08.2017

Legálna definícia: Dohodou účastníkov možno zabezpečiť pohľadávku ručením. Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 546


Poznámky: Žiadne