spoluvlastníctvo


Preferovaný termín: spoluvlastníctvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.08.2017

Legálna definícia: Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 136


Poznámky: Žiadne