spotrebiteľská zmluva


Preferovaný termín: spotrebiteľská zmluva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.08.2017

Legálna definícia: Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 52 ods. 1


Poznámky: Žiadne