Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
ublíženie na zdraví ublíženie na zdraví Tezaurus trestného práva
účasť na hospodárskej súťaži účasť na hospodárskej súťaži Tezaurus obchodného práva
účasť na samovražde účasť na samovražde Tezaurus trestného práva
účastinár akcionár Tezaurus obchodného práva
účastníctvo účastníctvo Tezaurus trestného práva
účastníci stavebného konania účastníci stavebného konania Tezaurus správneho práva
účastníci kolaudačného konania účastníci kolaudačného konania Tezaurus správneho práva
účastník konania pred Ústavným súdom účastník konania pred Ústavným súdom Tezaurus ústavného práva
účastníci daňového konania účastníci daňového konania Tezaurus finančného práva
účastník trestného činu účastník trestného činu Tezaurus trestného práva
účinky premlčania účinky premlčania Tezaurus obchodného práva
účtovníctvo účtovníctvo Tezaurus finančného práva
účtovníctvo podnikateľov účtovníctvo podnikateľov Tezaurus obchodného práva
účtovná závierka účtovná závierka Tezaurus finančného práva
úhrada úhrada Tezaurus finančného práva
ujma na zdraví ujma na zdraví Tezaurus trestného práva
úkladná vražda úkladná vražda Tezaurus trestného práva
úkolová mzda úkolová mzda Tezaurus pracovného práva
úkony trestného konania procesné úkony Tezaurus trestného práva
úmysel úmysel Tezaurus trestného práva