Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
sadzba dane sadzba dane Tezaurus finančného práva
sadzba poplatku sadzba poplatku Tezaurus finančného práva
samospráva obce samospráva obce Tezaurus ústavného práva
samosprávny kraj samosprávny kraj Tezaurus správneho práva
samostatné spoločenstvo samostatné spoločenstvo Tezaurus občianskeho práva
samostatne zárobkovo činná osoba samostatne zárobkovo činná osoba Tezaurus pracovného práva
samovražda samovražda Tezaurus trestného práva
sankcie sankcie Tezaurus trestného práva
schodok štátneho rozpočtu schodok štátneho rozpočtu Tezaurus finančného práva
šek šek Tezaurus finančného práva
sexuálne obťažovanie sexuálne obťažovanie Tezaurus pracovného práva
sexuálne násilie sexuálne násilie Tezaurus trestného práva
sexuálne zneužívanie sexuálne zneužívanie Tezaurus trestného práva
sfalšovaný dôkaz sfalšovaný dôkaz Tezaurus trestného práva
sídlo právnickej osoby a miesto podnikania fyzickej osoby sídlo právnickej osoby a miesto podnikania fyzickej osoby Tezaurus obchodného práva
šírenie toxikománie šírenie toxikománie Tezaurus trestného práva
sirotský dôchodok sirotský dôchodok Tezaurus pracovného práva
škoda spôsobená poškodeným škoda spôsobená poškodeným Tezaurus obchodného práva
škoda spôsobená viacerými osobami škoda spôsobená viacerými osobami Tezaurus obchodného práva
škoda veľkého rozsahu škoda veľkého rozsahu Tezaurus trestného práva