Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Súdna rada Slovenskej republiky Súdna rada Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o umiestnení stavby rozhodnutie o umiestnení stavby Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o využívaní územia rozhodnutie o využívaní územia Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o stavebnej úzavere rozhodnutie o stavebnej úzavere Tezaurus správneho práva
Ústavný súd Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
rozhodnutie rozhodnutie Tezaurus správneho práva
rozsudok rozsudok Tezaurus správneho práva
rodičovstvo rodičovstvo Tezaurus občianskeho práva
res uidicata res uidicata Tezaurus občianskeho práva
rozhodnutie rozhodnutie Tezaurus občianskeho práva
rozsudok rozsudok Tezaurus občianskeho práva
ručenie ručenie Tezaurus občianskeho práva
responsabilité Akosť tovaru Tezaurus obchodného práva
responsabilidad Akosť tovaru Tezaurus obchodného práva
Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Tezaurus obchodného práva
raklama služieb uvádazjúca do omylu klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
zverejňovanie súdnych rozhodnutí zverejňovanie súdnych rozhodnutí Tezaurus obchodného práva
Részvény részvénytársaságban Akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Rechnung bankovka Tezaurus obchodného práva