Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
nabádanie na diskrimináciu nabádanie na diskrimináciu Tezaurus pracovného práva
náboj náboj Tezaurus trestného práva
nadbytočný štátny zamestnanec nadbytočný štátny zamestnanec Tezaurus pracovného práva
nadržovanie nadržovanie Tezaurus trestného práva
náhrada škody náhrada škody Tezaurus obchodného práva
náhrada škody za spôsobenie neplatnosti právneho úkonu náhrada škody za spôsobenie neplatnosti právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
nahradenie väzby nahradenie väzby Tezaurus trestného práva
náhradná starostlivosť náhradná starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
náhradné výživné náhradné výživné Tezaurus občianskeho práva
náhradný byt náhradný byt Tezaurus občianskeho práva
náhradné ubytovanie náhradné ubytovanie Tezaurus občianskeho práva
náhradný záväzok alternatívny záväzok Tezaurus obchodného práva
nájom bytu nájom bytu Tezaurus občianskeho práva
nájomná zmluva nájomná zmluva Tezaurus občianskeho práva
nájomné za užívanie dopravného prostriedku nájomné za užívanie dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
nakladanie s vkladom nakladanie s vkladom Tezaurus finančného práva
nakladanie s odpadmi nakladanie s odpadmi Tezaurus trestného práva
nález ústavného súdu nález ústavného súdu Tezaurus ústavného práva
napomenutie s výstrahou napomenutie s výstrahou Tezaurus trestného práva
nariadenia vlády nariadenia vlády Tezaurus ústavného práva