Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
nabádanie na diskrimináciu nabádanie na diskrimináciu Tezaurus pracovného práva
náboj náboj Tezaurus trestného práva
Provisionsanspruch nach Beendigung des Maklervertrags Vznik nároku na províziu po zániku zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
nadbytočný štátny zamestnanec nadbytočný štátny zamestnanec Tezaurus pracovného práva
Upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou Upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou Tezaurus obchodného práva
Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
nadržovanie nadržovanie Tezaurus trestného práva
náhrada trov konania (zákon č. 160/2015 Z. z.) trovy konania Tezaurus správneho práva
náhrada trov katastrálneho konania (zákon č. 162/1995 Z. z.) trovy konania Tezaurus správneho práva
bytová náhrada bytová náhrada Tezaurus občianskeho práva
náhrada mzdy za sviatok náhrada mzdy za sviatok Tezaurus pracovného práva
alternatívna zmluvná pokuta s náhradou škody alternatívna zmluvná pokuta s náhradou škody Tezaurus obchodného práva
Náhrada škody Náhrada škody Tezaurus obchodného práva
Forma náhrady škody Forma náhrady škody Tezaurus obchodného práva
Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Peňažná náhrada škody Peňažná náhrada škody Tezaurus obchodného práva
Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
náhradný cestovný doklad (zákon č. 647/2007 Z. z., zákon č. 404/2011 Z. z.) cestovný doklad Tezaurus správneho práva
náhradná starostlivosť náhradná starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
náhradné výživné náhradné výživné Tezaurus občianskeho práva