Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
jednorázové vyrovnanie jednorázové vyrovnanie Tezaurus pracovného práva
jednotková cena jednotková cena Tezaurus obchodného práva
jednotné pravidlá pre inkasá jednotné pravidlá pre inkasá Tezaurus obchodného práva
jubilejné odmeny jubilejné odmeny Tezaurus pracovného práva