Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
predseda súdnej rady (zákon č. 185/2002) Súdna rada Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
sídlo súdnej rady (zákon č. 185/2002) Súdna rada Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
zasadnutie súdnej rady (zákon č. 185/2002) Súdna rada Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
Zákon o súdnej rade SR (zákon č. 185/2002) Súdna rada Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
rekonštrukcia súdneho spisu (zákon č. 543/2005 Z. z.) súdny spis Tezaurus správneho práva
úschova súdnych spisov (zákon č. 543/2005 Z. z.) súdny spis Tezaurus správneho práva
viazanie súdneho spisu (zákon č. 543/2005 Z. z.) súdny spis Tezaurus správneho práva
správa agendových spisov (zákon č. 525/2011 Z. z.) správa Tezaurus správneho práva
správa audítora (zákon č. 540/2007 Z. z.) správa Tezaurus správneho práva
prijatie predchádzajúceho priezviska (zákon č. 302/1994 Z. z.) priezvisko Tezaurus správneho práva
zápis priezviska (zákon č. 302/1994 Z. z.) priezvisko Tezaurus správneho práva
bezpečnosť vozidla (zákon č. 223/2001 Z. z.) bezpečnosť Tezaurus správneho práva
svedkovia (zákon č. 301/2005 Z. z.) svedok Tezaurus správneho práva
vypočúvanie svedkov (zákon č. 387/1990 Zb.) svedok Tezaurus správneho práva
výsluch svedka (zákon č. 301/2005 Z. z.) svedok Tezaurus správneho práva
zabezpečenie svedka (zákon č. 301/2005 Z. z.) svedok Tezaurus správneho práva
zákaz výsluchu svedka (zákon č. 301/2005 Z. z.) svedok Tezaurus správneho práva
priestupky na úseku zdravotníctva (zákon č. 372/1990 Zb.) priestupky Tezaurus správneho práva
zápisnica a úradný záznam (zákon č. 563/2009 Z. z.) zápisnica Tezaurus správneho práva
zápisnica o prešetrení sťažnosti (zákon č. 9/2010 Z. z.) zápisnica Tezaurus správneho práva