Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zmluva o uložení veci zmluva o uložení veci Tezaurus obchodného práva
Organizačná zložka podniku Organizačná zložka podniku Tezaurus obchodného práva
Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Tezaurus obchodného práva
zahraničná osoba majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
podnikanie zahraničnej osoby majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby na územie SR majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
zľahčovanie klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
zľahčovanie klamlivé označenie tovaru a služieb Tezaurus obchodného práva
zľahčovanie zľahčovanie Tezaurus obchodného práva
zľahčovanie ohrozovanie zdravia a životného prostredia Tezaurus obchodného práva
zverejňovanie súdnych rozhodnutí zverejňovanie súdnych rozhodnutí Tezaurus obchodného práva
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Tezaurus obchodného práva
Verpflichtung, Schäden zu vermeiden Povinnosť prevencie pred vznikom škody Tezaurus obchodného práva
Ustanovenia o uzavieraní zmlúv Ustanovenia o uzavieraní zmlúv Tezaurus obchodného práva
Záväzok podriadenosti Záväzok podriadenosti Tezaurus obchodného práva
Verpflichtung zur Unterordnung Záväzok podriadenosti Tezaurus obchodného práva
Zasielateľská zmluva Zasielateľská zmluva Tezaurus obchodného práva
Začiatok premlčania Začiatok premlčania Tezaurus obchodného práva
Zánik záväzku podriadenosti Zánik záväzku podriadenosti Tezaurus obchodného práva
Ušlý zisk Ušlý zisk Tezaurus obchodného práva