Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov Tezaurus obchodného práva
zádržné právo zasielateľa k zásielke zádržné právo zasielateľa k zásielke Tezaurus obchodného práva
zádržné právo banky k uloženej veci zádržné právo banky k uloženej veci Tezaurus obchodného práva
zahraničná fyzická osoba zahraničná fyzická osoba Tezaurus obchodného práva
zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám Tezaurus obchodného práva
zákaz ďalšieho vývozu zákaz ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
základné imanie družstva základné imanie družstva Tezaurus obchodného práva
založenie akciovej spoločnosti založenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
zánik obchodnoprávnych záväzkov zánik obchodnoprávnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
zánik záväzku podriadenosti zánik záväzku podriadenosti Tezaurus obchodného práva
zánik obchodného zastúpenia zánik obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
zánik mandátnej zmluvy zánik mandátnej zmluvy Tezaurus obchodného práva
zánik zmluvy o tichom spoločenstve zánik zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
zánik zmluvy o sprostredkovaní zánik zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
zánik zmluvy o nájme dopravného prostriedku zánik zmluvy o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
zásada dobrej viery zásada dobrej viery Tezaurus obchodného práva
zasielateľská zmluva zasielateľská zmluva Tezaurus obchodného práva
záväzok podriadenosti záväzok podriadenosti Tezaurus obchodného práva
zľahčovanie zľahčovanie Tezaurus obchodného práva
zloženie a voľba členov dozornej rady akciovej spoločnosti zloženie a voľba členov dozornej rady akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva