Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zmluva o uložení veci zmluva o uložení veci Tezaurus obchodného práva
správa vkladu správa vkladu Tezaurus obchodného práva
Omeškania s odovzdaním/vrátením veci Omeškania s odovzdaním/vrátením veci Tezaurus obchodného práva
omeškanie veriteľa omeškanie veriteľa Tezaurus obchodného práva
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Tezaurus obchodného práva
Škoda spôsobená viacerými osobami Škoda spôsobená viacerými osobami Tezaurus obchodného práva
Povinnosť prevencie pred vznikom škody Povinnosť prevencie pred vznikom škody Tezaurus obchodného práva
Verpflichtung, Schäden zu vermeiden Povinnosť prevencie pred vznikom škody Tezaurus obchodného práva
Verpflichtung zur Unterordnung Záväzok podriadenosti Tezaurus obchodného práva
Vergütung und Speditionskosten Odplata a náklady zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Verkaufsvereinbarung Unternehmen Zmluva o predaji podniku Tezaurus obchodného práva
Výklad prejavu vôle Výklad prejavu vôle Tezaurus obchodného práva
Zmluva o vkladovom účte Zmluva o vkladovom účte Tezaurus obchodného práva
Zmluva o preprave vecí Zmluva o preprave vecí Tezaurus obchodného práva
Verzugszinsen Úroky z omeškania Tezaurus obchodného práva
Vklad tichého spoločníka Vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania Podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania Tezaurus obchodného práva
Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Vlastnícke právo zhotoviteľa Vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
Prevzatie/odovzdanie veci zahrnutých do predaja Prevzatie/odovzdanie veci zahrnutých do predaja Tezaurus obchodného práva