Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Unternehmen Podnik Tezaurus obchodného práva
zmluva o uložení veci zmluva o uložení veci Tezaurus obchodného práva
Unternehmen Podnikanie Tezaurus obchodného práva
Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Tezaurus obchodného práva
Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby na územie SR majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
Unternehmensregister Obchodný register Tezaurus obchodného práva
Účtovníctvo podnikateľov Účtovníctvo podnikateľov Tezaurus obchodného práva
raklama služieb uvádazjúca do omylu klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
Üzleti társaság Obchodná spoločnosť Tezaurus obchodného práva
Ustanovenia o uzavieraní zmlúv Ustanovenia o uzavieraní zmlúv Tezaurus obchodného práva
Verpflichtung zur Unterordnung Záväzok podriadenosti Tezaurus obchodného práva
Ustanovenia o právnych úkonoch Ustanovenia o právnych úkonoch Tezaurus obchodného práva
Prípady použitia ustanovení OZ Prípady použitia ustanovení OZ Tezaurus obchodného práva
Účinky premlčania Účinky premlčania Tezaurus obchodného práva
Ušlý zisk Ušlý zisk Tezaurus obchodného práva
Vergütung und Speditionskosten Odplata a náklady zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Verkaufsvereinbarung Unternehmen Zmluva o predaji podniku Tezaurus obchodného práva
Relatív üzlet Relatívny obchod Tezaurus obchodného práva
Zmluva o úvere Zmluva o úvere Tezaurus obchodného práva
Zmluva o vkladovom účte Zmluva o vkladovom účte Tezaurus obchodného práva