Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Üzleti társaság Obchodná spoločnosť Tezaurus obchodného práva
taxes Zákon o dani z príjmov Tezaurus obchodného práva
Relative trade Relatívny obchod Tezaurus obchodného práva
Things to do Veci určené na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
Zmluva o tichom spoločenstve Zmluva o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
precio por trabajo Cena za dielo Tezaurus obchodného práva
Vklad tichého spoločníka Vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Súčinnosť podnikateľa zo zmluvy o tichom spoločenstve Súčinnosť podnikateľa zo zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
Podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania Podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania Tezaurus obchodného práva
Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Zánik zmluvy o tichom spoločenstve Zánik zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
Právne postavenie tichého spoločníka Právne postavenie tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb Ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb Tezaurus obchodného práva
Relations of the principal to third parties Vzťahy komitenta k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
team Družstvo Tezaurus obchodného práva
Team Družstvo Tezaurus obchodného práva
Társaság Verejná obchodná spoločnosť Tezaurus obchodného práva
Akosť tovaru Akosť tovaru Tezaurus obchodného práva
A vállalkozó tulajdonjogai Vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
Zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám Zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám Tezaurus obchodného práva