Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Öntapadó szerződések adhézne (pripojovacie) zmluvy Tezaurus obchodného práva
Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Tezaurus obchodného práva
Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby na územie SR majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
raklama služieb uvádazjúca do omylu klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
zverejňovanie súdnych rozhodnutí zverejňovanie súdnych rozhodnutí Tezaurus obchodného práva
správa vkladu správa vkladu Tezaurus obchodného práva
Podiel spoločníka Podiel spoločníka Tezaurus obchodného práva
Share of shareholder Podiel spoločníka Tezaurus obchodného práva
Steuern Zákon o dani z príjmov Tezaurus obchodného práva
software software Tezaurus obchodného práva
shareholder akcionár Tezaurus obchodného práva
stockholder akcionár Tezaurus obchodného práva
sľub odškodnenia indemnizačné prehlásenie Tezaurus obchodného práva
sľub odškodnenia sľub odškodnenia Tezaurus obchodného práva
Schadensersatz Náhrada škody Tezaurus obchodného práva
Škoda spôsobená poškodeným Škoda spôsobená poškodeným Tezaurus obchodného práva
Oznamovacia povinnosť strany porušujúcej povinnosť Oznamovacia povinnosť strany porušujúcej povinnosť Tezaurus obchodného práva
Škoda spôsobená viacerými osobami Škoda spôsobená viacerými osobami Tezaurus obchodného práva
Povinnosť prevencie pred vznikom škody Povinnosť prevencie pred vznikom škody Tezaurus obchodného práva
Verpflichtung, Schäden zu vermeiden Povinnosť prevencie pred vznikom škody Tezaurus obchodného práva