Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
responsabilité Akosť tovaru Tezaurus obchodného práva
responsabilidad Akosť tovaru Tezaurus obchodného práva
Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Tezaurus obchodného práva
raklama služieb uvádazjúca do omylu klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
zverejňovanie súdnych rozhodnutí zverejňovanie súdnych rozhodnutí Tezaurus obchodného práva
Részvény részvénytársaságban Akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Rechnung bankovka Tezaurus obchodného práva
Relative trade Relatívny obchod Tezaurus obchodného práva
responsabilité Relatívny obchod Tezaurus obchodného práva
responsabilidad Relatívny obchod Tezaurus obchodného práva
Relatív üzlet Relatívny obchod Tezaurus obchodného práva
Ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb Ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb Tezaurus obchodného práva
Relations of the principal to third parties Vzťahy komitenta k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Részvénytársaság Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
részvénytársaság Verejná akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
Ručenie Ručenie Tezaurus obchodného práva
responsabilité Ručenie Tezaurus obchodného práva
responsabilidad Ručenie Tezaurus obchodného práva
accounts reccivable accounts reccivable Tezaurus obchodného práva
accounts reccivable summary aging accounts reccivable summary aging Tezaurus obchodného práva