Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
parazitovanie na povesti parazitovanie na povesti Tezaurus obchodného práva
písomná forma zmlúv písomná forma zmlúv Tezaurus obchodného práva
písomné vyhlásenie o predĺžení premlčacej doby písomné vyhlásenie o predĺžení premlčacej doby Tezaurus obchodného práva
podiel spoločníka podiel spoločníka Tezaurus obchodného práva
podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania Tezaurus obchodného práva
podnik podnik Tezaurus obchodného práva
podnikanie podnikanie Tezaurus obchodného práva
podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Tezaurus obchodného práva
podnikateľ podnikateľ Tezaurus obchodného práva
podplácanie podplácanie Tezaurus obchodného práva
podstatné časti zmluvy podstatné časti zmluvy Tezaurus obchodného práva
podstatné narušenie ekonomického správania spotrebiteľa podstatné narušenie ekonomického správania spotrebiteľa Tezaurus obchodného práva
porušenie obchodného tajomstva porušenie obchodného tajomstva Tezaurus obchodného práva
porušenie zásad poctivého obchodného styku porušenie zásad poctivého obchodného styku Tezaurus obchodného práva
porušenie obchodno právnych záväzkov porušenie obchodno právnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
pôsobnosť valného zhromaždenia akciovej spoločnosti pôsobnosť valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
postúpenie pohľadávky postúpenie pohľadávky Tezaurus obchodného práva
postup a zodpovednosť banky pri obstaraní inkasa postup a zodpovednosť banky pri obstaraní inkasa Tezaurus obchodného práva
postup banky pri opatrovaní uloženej veci postup banky pri opatrovaní uloženej veci Tezaurus obchodného práva
povinnosť prevencie pred vznikom škody povinnosť prevencie pred vznikom škody Tezaurus obchodného práva