Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Podnik Podnik Tezaurus obchodného práva
podplácanie podplácanie Tezaurus obchodného práva
postúpenie pohľadávky postúpenie pohľadávky Tezaurus obchodného práva
Podnikanie Podnikanie Tezaurus obchodného práva
podnikateľ podnikateľ Tezaurus obchodného práva
Organizačná zložka podniku Organizačná zložka podniku Tezaurus obchodného práva
Prevádzkáreň Prevádzkáreň Tezaurus obchodného práva
prokúra prokúra Tezaurus obchodného práva
Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Tezaurus obchodného práva
podnikanie zahraničnej osoby majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby na územie SR majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
Účtovníctvo podnikateľov Účtovníctvo podnikateľov Tezaurus obchodného práva
parazitovanie na povesti klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
podplácanie klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
parazitovanie na povesti klamlivé označenie tovaru a služieb Tezaurus obchodného práva
podplácanie klamlivé označenie tovaru a služieb Tezaurus obchodného práva
parazitovanie na povesti parazitovanie na povesti Tezaurus obchodného práva
parazitovanie na povesti ohrozovanie zdravia a životného prostredia Tezaurus obchodného práva
podplácanie ohrozovanie zdravia a životného prostredia Tezaurus obchodného práva
Podiel spoločníka Podiel spoločníka Tezaurus obchodného práva