Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
obchodné tajomstvo obchodné tajomstvo Tezaurus obchodného práva
obchodné záväzkové vzťahy obchodné záväzkové vzťahy Tezaurus obchodného práva
obchodný vestník obchodný vestník Tezaurus obchodného práva
obchodný majetok obchodný majetok Tezaurus obchodného práva
obchodné meno obchodné meno Tezaurus obchodného práva
obchodné meno fyzickej osoby obchodné meno fyzickej osoby Tezaurus obchodného práva
obchodné meno družstva obchodné meno družstva Tezaurus obchodného práva
obchodný register obchodný register Tezaurus obchodného práva
obchodná spoločnosť obchodná spoločnosť Tezaurus obchodného práva
obchodné zvyklosti v obchodnom práve obchodné zvyklosti v obchodnom práve Tezaurus obchodného práva
obchodné pravidlo obchodné zvyklosti v obchodnom práve Tezaurus obchodného práva
obchodná tradícia obchodné zvyklosti v obchodnom práve Tezaurus obchodného práva
obchodný úzus obchodné zvyklosti v obchodnom práve Tezaurus obchodného práva
obchodná verejná súťaž obchodná verejná súťaž Tezaurus obchodného práva
obchodné meno akciovej spoločnosti obchodné meno akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
obchodná praktika obchodná praktika Tezaurus obchodného práva
oblasť činnosti obchodného zástupcu oblasť činnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
obmedzenie práva na náhradu škody obmedzenie práva na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
obmedzenie upisovania akcií vytvárajúcich základné imanie obmedzenie upisovania akcií vytvárajúcich základné imanie Tezaurus obchodného práva
obmedzenia spojené s hlasovaním na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti obmedzenia spojené s hlasovaním na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva