Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Öntapadó szerződések adhézne (pripojovacie) zmluvy Tezaurus obchodného práva
Organizačná zložka podniku Organizačná zložka podniku Tezaurus obchodného práva
organisation Organizačná zložka podniku Tezaurus obchodného práva
Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Tezaurus obchodného práva
zahraničná osoba majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
podnikanie zahraničnej osoby majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby na územie SR majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
raklama služieb uvádazjúca do omylu klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
sľub odškodnenia indemnizačné prehlásenie Tezaurus obchodného práva
sľub odškodnenia sľub odškodnenia Tezaurus obchodného práva
Omeškania s odovzdaním/vrátením veci Omeškania s odovzdaním/vrátením veci Tezaurus obchodného práva
omeškanie veriteľa omeškanie veriteľa Tezaurus obchodného práva
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Tezaurus obchodného práva
Oznamovacia povinnosť strany porušujúcej povinnosť Oznamovacia povinnosť strany porušujúcej povinnosť Tezaurus obchodného práva
Škoda spôsobená viacerými osobami Škoda spôsobená viacerými osobami Tezaurus obchodného práva
Prípady použitia ustanovení OZ Prípady použitia ustanovení OZ Tezaurus obchodného práva
Oprávnenie zasielateľa Oprávnenie zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Úroky z omeškania Úroky z omeškania Tezaurus obchodného práva
Omeškanie s plnením peňažného záväzku Omeškanie s plnením peňažného záväzku Tezaurus obchodného práva
Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva