Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Provisionsanspruch nach Beendigung des Maklervertrags Vznik nároku na províziu po zániku zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
Upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou Upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou Tezaurus obchodného práva
Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
alternatívna zmluvná pokuta s náhradou škody alternatívna zmluvná pokuta s náhradou škody Tezaurus obchodného práva
Náhrada škody Náhrada škody Tezaurus obchodného práva
Forma náhrady škody Forma náhrady škody Tezaurus obchodného práva
Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Peňažná náhrada škody Peňažná náhrada škody Tezaurus obchodného práva
Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Zmluva o nájme dopravného prostriedku Zmluva o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Zánik zmluvy o nájme dopravného prostriedku Zánik zmluvy o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Nájomné za užívanie dopravného prostriedku Nájomné za užívanie dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Odplata a náklady zasielateľa Odplata a náklady zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Odplata a náklady mandatára za vykonanie dohodnutej činnosti Odplata a náklady mandatára za vykonanie dohodnutej činnosti Tezaurus obchodného práva
Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Tezaurus obchodného práva
Provízia a náklady zo zmluvy o sprostredkovaní Provízia a náklady zo zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
Náležitosti dopravného prostriedku podľa zmluvy o nájme dopravného prostriedku Náležitosti dopravného prostriedku podľa zmluvy o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
trade name Obchodné meno Tezaurus obchodného práva
Business name of joint stock company Obchodné meno akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Namensaktie, Namenaktie Zdroj: IATE (https://iate.europa.eu/search/standard/result/1550655012274/1). Akcia na meno Tezaurus obchodného práva